För andra gången i Sverige kommer det åter att bli möjligt att avlägga gesällprov för krukmakare/keramiker i samband med festivalen. Som besökare kan du se hur de blivande gesällerna arbetar med sina prov.

Gesällbrevet är hantverkarnas egen kvalitetsgaranti. För att hålla hög kvalité och aktualitet på Gesällbreven görs bestämmelserna i nära samråd med varje yrkes branschorganisation.

I samverkan mellan Porslinsfestivalen, Svenska Hemslöjdsföreningars riksförbund/Hemslöjden och Formakademins Yrkeshölgskola kommer några krukmakare/keramiker att avlägga prov under festivalfredagen.

 

⇒  Proven är offentliga och genomförs under fredagen mellan 09.00 – 16.00 på Formakademins Yrkeshögskola på Rörstrand Center.

♦ Här kan du få mer info om proven från Hemslöjden

♦ Här kan du läsa om provbestämmelserna.

Tillbaka till programboxarna