I Lidköping har ”porslinet” (Rörstrands Porslinsfabrik) varit något som alla känt till. Från tidigt 1900-tal har det tillverkats porslin i Lidköping. Rörstrands blev ett varumärke som fanns i alla hem. Lidköping är därför en naturlig plats i Sverige för en festival inom porslin och keramik

Här finns en drygt 100-årig keramisk tradition och ett kulturarv som bevaras och utvecklas med ny teknik, nya marknader, produktion och konstnärlighet. Redan på 80-talet startades det med festivaler med porslins- och keramiktema och drejare från hela Norden har kommit till festivalerna och deltagit i drejarmästerskap. Denna dryga 30-åriga festivaltradition för vi vidare och utvecklar.

Den Nya Porslinsfestivalen är en festival som inte enbart vänder sig till besökande med allmänt intresse för keramik och konsthantverk. Vi vill bygga upp en mötesplats för keramiker på alla nivåer. En festival där även de professionella yrkesutövarna får en mötesplats för att utbyta erfarenheter och skapa kontakter för att utveckla sin näring. Lidköping kommer att bli ett centrum för keramik och porslin – Porslinsstaden Lidköping.