Porslinsfestivalen  arrangerar i år en branschdag där professionellt producerande keramiker, arkitekter m fl presenterar olika konstnärliga byggkeramiska projekt. 

Föreläsningarna vänder sig i första hand till dig som genom ditt arbete kommer i kontakt med denna del av den keramiska branschen – arkitekter, inköpare, byggherrar, byggindustrier, konstnärer m fl.

 

Vi inbjuder dig som är intresserad av detta att komma på de olika seminarierna och workshops som arrangeras under fredagen den 16:e.

OBS – anmälan: info@porslinsfestivalen.se

————————————————————

Föreläsningar / presentationer

Ola Andersson, VD Porslinsfabriken i Lidköping AB

Kompetens, teknik och möjligheter.

 

Kl 11.00-11.50, Fajansen


Pia Törnell, keramiker/konstnär

Konstnärlig byggkeramik – Arkitektmuseet, Färjeterminalen, T-banan och Konradsbergs lärarhögskola.

Kl 13.00-13.45, Fajansen

——————————————————————————————————

Jonas Edblad, arkitekt Wingårdhs

Processen kring Kuggen och relationen till och inspiration av byggkeramik i arkitekturen.

Kl 14.00-14.40, Fajansen

—————————————————————————————————

Kjell Werner, arkitekt Structor / SL

Keramiska gestaltningar i kollektivtrafiken

 

Kl 14.50-15.30, Fajansen


Porslinsfabriken i Lidköping AB, specialguidning

Eftermiddagskaffe och guidning med fokus på tillverkning av byggkeramiska produkter.

Kl 15.40-16.30, Porslinsfabriken i Lidköping


⇒ Programmen presenteras i samlingssalen ”Fajansen”
Tillbaka till programboxarna