Putting it at stake

ruta brunsoepelI utställningen ”Sätta det på spelsex röster inom samtida keramik”, kommer svenska och internationella konstnärer att visa arbeten som knyter an till en av 2000-talets stora samhällsfrågor i västvärlden, nämligen industrins borttynande.

Utställningens verk ger personliga infallsvinklar på den nya relation mellan handens arbete och industrin som skapas när fabrikerna läggs ned och de symboliska maktförhållandena mellan hantverk och industri förändras. Tillsammans kommer verken i utställningen att markera olika punkter på keramikens snabbt föränderliga karta.

Deltagande konstnärer är:   Neil Brownsword (UK), Robert Dawson (UK), Karin Karinson Nilsson (SE), Magdalena Nilsson (SE), Ruta Pakarklyte (Norge) och Michael Strand (USA).

karinsson 2       karinsson 1

Dela detta inlägg:
eller

« Gå till nyhetsarkivet

« Gå till startsidan